You can search by location, audience or the name of the event. Type a minimum of 3 characters.
Ontwerp Zonder Titel (6)

Create Care x Queer Counseling

resilience (de; v (m)) 1 (physics) ability to take the previous position again, after something has been pressed, stretched etc. 2 flexibility, flexibility 3 strength of body and mind to recover quickly

CONTENTS: From April 3 to June 5, you can work on your own resilience every Wednesday evening on Zomerhofstraat. Resilience is not a trait but a collection of different strategies that you can use when experiencing stressful events. This is about personal strategies and self-care, but also about self-knowledge and engaging other people who can help you through it if you no longer like it. But the queer community can also help you stay resilient!WORKSHOPS: In the 10 workshops we will work on becoming aware of your specific needs and practicing various strategies to be able to deal resiliently with the shit that life you sometimes throw in. As a queer or gender-divers person you can also have to deal with incomprehension, discrimination or lengthy waiting lists. And that is stressful. That is why we are actively working on increasing your resilience in this series. In the workshops we discuss the following themes: queer identity, dealing with microagressions, exposing negative thoughts, communicating needs, queer role models, community & support. During one of the worshops we will work on the theme 'privilege' with Karim el Oteify, expert in the field of Diversity and Inclusion. This workshop will be partly in English. Are you signing up for a workshop? Super nice that you are there! We start the workshops together with a short check-in and some theory.You will receive a worksheet with the summary of the theory and the associated exercises. Then you get to work yourself. You can perform the exercises on the worksheet or if you like it on your own laptop. You can immediately fill them in completely during the workshops or continue working on them at home. We discuss or practice some assignments in groups or pairs. Nothing is necessary by the way; if you need something else, we will take it into account! Will you be there next time? Beautiful! You can continue where you left off or continue with the new theme. After 9 workshops you will have a workbook full of your own ideas, strategies and tactics for dealing with stressful situations. You have a better idea of who you are, what you can do and what you are good at and know what you can do in certain stressful situations. The last workshop is all about saying goodbye and moving on. If for some reason it is too much during the workshop, you can always take a break. Of course I can always go with you if you need it. And do you notice that a subject touches you very much and you are left with it later? You can always send me a whatsapp to talk about it!

ABOUT ME: Hi! I am Nina Rimmelzwaan. A 33-year-old queer Rotterdammert with an ADHD head and a background in social work. In recent years I have been able to guide all kinds of people, but I like guiding LGBTI + people the most. I currently work at the GGD Regio Utrecht as a trainer and advisor in the field of sexuality, gender and sexual diversity. Because I missed the individual guidance of queer cuties and gender-diverse dear ones, I started Queer Counseling for myself this year.

🇳🇱

veer·kracht (de; v(m)) 1(natuurkunde) vermogen om de vorige stand weer in te nemen, nadat iets ingedrukt, uitgerekt enz. is geweest 2soepelheid, lenigheid 3kracht van lichaam en geest om zich snel te herstellen

INHOUD: Van 3 april tot 5 juni kun je elke woensdagavond op de Zomerhofstraat komen werken aan je eigen veerkracht. Veerkracht is niet een eigenschap maar een verzameling van verschillende strategieën die je kunt inzetten wanneer je stressvolle gebeurtenissen meemaakt. Dat gaat om persoonlijke strategieën en zelfzorg maar ook over zelfkennis en het inschakelen van andere mensen die je er doorheen kunnen helpen als je het even niet meer ziet zitten. Maar ook de queer community kan je helpen met veerkrachtig blijven!

WORKSHOPS: In de 10 workshops gaan we aan de slag met het bewust worden van jou specifieke behoeften én het oefenen van verschillende strategieën om veerkrachtig om te kunnen gaan met de shit die het leven je soms toegooit. Als queer of genderdivers persoon kun je ook nog eens extra te maken krijgen met onbegrip, discriminatie of ellenlange wachtlijsten. En dat is f*cking stressvol. Daarom gaan we in deze reeks actief aan de slag met het vergroten van je veerkracht.

In de workshops behandelen we de volgende thema’s: queer identiteit, omgaan met microagressies, negatieve gedachten ontmaskeren, behoeften communiceren, queer rolmodellen, community & support. Tijdens een van de workshops gaan we aan de slag met het thema 'privilege' met Karim el Oteify, expert op het gebied van Diversiteit en Inclusie. Deze workshop zal gedeeltelijk in het Engels zijn.

Schrijf je je in voor een workshop? Super fijn dat je er bij bent! De workshops beginnen we gezamenlijk met een korte check-in en wat theorie. Je ontvangt een werkblad met de samenvatting van de theorie en de bijbehorende oefeningen. Daarna ga je zelf aan de slag. De oefeningen kun je uitvoeren op het werkblad of als je dat prettig vind op je eigen laptop. Je kunt ze gelijk volledig invullen tijdens de workshops of er thuis aan verder werken. Sommige opdrachten bespreken of oefenen we in groepjes of tweetallen. Niets moet trouwens; als jij behoefte hebt aan wat anders dan houden we daar rekening mee!

Ben je er de volgende keer weer? Mooi! Je kunt verder waar je gebleven was of gaat verder met het nieuwe thema. Na 9 workshops heb je dan een werkboek vol met je eigen ideeën, strategieën en tactieken voor het omgaan met stressvolle situaties. Je hebt een beter beeld van wie je bent, wat je kunt en waar je goed in bent en weet wat je kan doen in bepaalde stressvolle situaties. De laatste workshop staat in het teken van afscheid nemen en verder gaan. Mocht het je tijdens de workshop om wat voor reden dan ook even teveel zijn dan kun je altijd even pauze nemen. Uiteraard kan ik altijd even met je mee als je daar behoefte aan hebt. En merk je dat een onderwerp je heel erg raakt en je er later nog mee zit? Je kunt me altijd even een whatsappje sturen om er over te praten!

OVER MIJ: Hai! Ik ben Nina Rimmelzwaan. Een 33 jarige queer Rotterdammert met een ADHD-hoofd en een achtergrond in het maatschappelijk werk. Ik heb de afgelopen jaren allerlei soorten mensen mogen begeleiden, maar het begeleiden van LHBTI+ mensen vind ik toch wel het meest fijn. Momenteel werk ik bij de GGD Regio Utrecht als trainer en adviseur op het gebied van seksualiteit, gender- en seksuele diversiteit. Omdat ik de individuele begeleiding van queer cuties en genderdiverse lieverds onwijs miste ben ik dit jaar voor mezelf begonnen met Queer Counseling.

Create Care x Queer Counseling
EducationalSeminars & LecturesWorkshop/Crafts
Starts:
Wed 29/05
19:30 - 21:00
Location:
Queer Gym, Rotterdam

Welcome to our site! We’re using cookies here - not the crumbly kind, but the digital type. They help us create a tailored experience that celebrates all the colors of the digital spectrum. By staying on our site, you’re giving a cheer to these vibrant helpers. Ready to join our online celebration?