You can search by location, audience or the name of the event. Type a minimum of 3 characters.
Event image

Expositie ‘40 Jaar Dito’

To honor the 40-year anniversary of Dito, the Lesbian Archive Nijmegen presents the expo 40 Years Dito at library de Mariënburg during the entire month of may! 

DITO 40 Years - Oldest Rainbow Youth Organization in the World

In 2024, the Nijmegen LGBTQ+ youth organization celebrates its 40th anniversary. It is the oldest existing rainbow youth organization in the world. The celebration includes an exhibition at the Mariënburg Library. The history of the group is told through nine interviews on regenboogroutes.nl. The activities have always been diverse, including coming-out discussion groups, theme nights like safe sex education, and social activities such as mixers, theater, and outings.

The Beginning: At some point, you run out of things to talk about.

In 1984, Jan Heijmans founded the gay youth group ‘Pinkeltje’. "Talking, doing, and experiencing were brought together. Because at some point, you run out of things to talk about. The participants chose the name Pinkeltje. It was the only name that the participants of that time could agree on. Even then, the name was considered old-fashioned," says Jan Heijmans. It was later changed to DITO.

Being Different: It doesn't stand out in a diverse group

"Love, friction, friendships, and even parties and hangovers. Just like ordinary life. But with the difference that nobody was different, because everyone was different. So often, it wasn’t about what stood out most to the outside world: diversity was natural and not deviant.

The Organization Innovates, Core Values Remain:

"From the beginning, DITO has held certain core values that have remained unchanged to this day. The organization aims to provide a safe space for young people to talk and experience things together. DITO is for all young people, whether they are students, working, regardless of their background. It is an organization by and for the youth themselves. We have always paid a lot of attention to visibility. This proved to be the key to DITO's success," says Jean-Pierre Welters, the current chairman.

Archive Lost in Damp Basements, Yet Reconstructed

Putting a lot of young people together generates a lot of energy, but not always the inclination to keep administration and historiography in order. The archive ended up in boxes in damp basements and storage rooms of student houses, scattered across many addresses, sometimes moved with. And sometimes fantastically organized, transferred, and a decade later, still lost.

The Lesbian Archive Nijmegen (LANijmegen) / regenboogroutes.nl therefore started with interviews of board members to describe history through personal stories. Gradually, more came back: slides and photos, minutes, a box of curiosities, and unique visual material from a storage box with broken 24-volt bayonet lighting," says Ineke Duursema of LANijmegen.

🇳🇱

Ter ere van het 40-jarig bestaan van Dito presenteert het Lesbisch Archief Nijmegen de expo 40 Jaar Dito bij bibliotheek de Mariënburg gedurende de hele meimaand! 

DITO 40 jaar - oudste regenboogjongerenorganisatie ter wereld

In 2024 bestaat de Nijmeegse LGBTQ+ jongerenorganisatie 40 jaar. Het is de oudst nog bestaande Regenboog-jongerenorganisatie ter wereld. Dat wordt gevierd met een expositie in Bibliotheek De Mariënburg. Op regenboogroutes.nl wordt de geschiedenis van de groep in negen interviews verteld. De activiteiten zijn altijd heel breed geweest. Coming out-gespreksgroepen, thema-avonden zoals safe seks voorlichtingen, maar ook gezelligheidsactiviteiten zoals borrels, theater, en uitstapjes.

De start: op een gegeven moment ben je uitgepraat.

In 1984 wordt door Jan Heijmans homojongerengroep ‘Pinkeltje’ opgericht. “Praten, doen en beleven werd bijeengebracht. Want op een gegeven moment ben je wel uitgepraat. De deelnemers kozen de naam Pinkeltje. De enige naam waar de deelnemers van toen het over eens werden. De naam werd toen al oubollig gevonden.” aldus Jan Heijmans. Dat werd later veranderd in DITO. 

Anders zijn: dat valt niet op in een divers gezelschap

“Liefde, wrijvingen, vriendschappen en ook feesten en brak zijn. Net het gewone leven eigenlijk. Met dat verschil dat niemand anders was, want iedereen was anders. Dus vaak ging het niet over wat de buitenwereld het meest opvalt: de diversiteit is vanzelfsprekend en niet afwijkend.

De organisatie vernieuwt, kernwaarden blijven:

“Dito kent vanaf de begintijd een aantal basiswaarden, die tot op de dag van vandaag onveranderd zijn gebleven. De organisatie wil een veilige plek voor jongeren bieden, om te praten en samen dingen te beleven. Dito is er voor àlle jongeren, studerend, werkend, ongeacht hun achtergrond. Het is een organisatie van en voor jongeren zelf. We hebben altijd veel aandacht gehad voorzichtbaarheid. Dit bleek de sleutel voor het succes van Dito”, aldus Jean-Pierre Welters, de huidige voorzitter.

 Archief verdwenen in vochtige kelders, toch gereconstrueerd

Als je een hoop jonge mensen bij elkaar zet heb je veel energie, maar niet altijd de neiging om de administratie en geschiedschrijving op orde te houden. Het archief is in dozen in vochtige kelders en bergingen van studentenhuizen terecht gekomen, over vele adressen verspreid geraakt, soms meeverhuisd. En soms fantastisch geordend, overgedragen en een decennium later alsnog verdwenen. 

LANijmegen (Lesbisch Archief Nijmegen) / regenboogroutes.nl is daarom begonnen met interviews van bestuursleden om zo via persoonlijke verhalen de geschiedenis te beschrijven. Gaandeweg kwam er steeds meer terug: dia’s en foto’s, notulen, een doos met rariteiten en uniek beeldmateriaal uiteen kelderbox met kapotte 24 volts bajonetverlichting”, zegt Ineke Duursema van LANijmegen.

Expositie ‘40 Jaar Dito’
Expo/ExhibitionEducationalSocial GatheringMuseum/Gallery
Starts:
Thu 02/05
09:00
Ends:
Fri 31/05
18:00
Location:
Bibliotheek Mariënburg, Nijmegen

Welcome to our site! We’re using cookies here - not the crumbly kind, but the digital type. They help us create a tailored experience that celebrates all the colors of the digital spectrum. By staying on our site, you’re giving a cheer to these vibrant helpers. Ready to join our online celebration?