You can search by location, audience or the name of the event. Type a minimum of 3 characters.
431822887 896087155637546 1955679300836328745 N

Unwoke by Hertogin Victoria

Experience an evening full of hilarity, self-reflection, and boundary-pushing humor with Danny’s latest show! Get carried away by the dynamics and interaction of a performance that will have you roaring with laughter while simultaneously provoking deep thought.

Hilarious, self-reflective, edgy, and interactive; that perfectly encapsulates Danny’s show. His performance guarantees a comedic experience, filled with self-deprecation and the courage to explore limits. This results in a lively and engaging performance. As he steps into the shoes of his alter ego, Duchess Victoria, his unique combination of humor and personality unfolds in full glory. The show is conversation-worthy, topical, and direct in its approach; no subject is off-limits.

Prepare for an evening where you will not only laugh heartily but also be provoked to think, as you witness the unique charm of Duchess Victoria. Don’t miss this one-of-a-kind show!

🇳🇱

Unwoke by Hertogin Victoria

Beleef een avond vol hilariteit, zelfreflectie en grensverleggende humor met Danny’s nieuwste show! Laat je meeslepen door de dynamiek en interactie van een voorstelling die je doet gieren van het lachen en tegelijkertijd diep aan het denken zet.

Hilarisch, zelfreflectie, het randje opzoeken en interactief; dat vat Danny’s show perfect samen. Zijn optreden staat garant voor een komische ervaring, doorspekt met zelfspot en de durf om grenzen te verkennen. Dit resulteert in een levendige en betrokken voorstelling. Als hij in de huid kruipt van zijn alter ego, Hertogin Victoria, ontplooit zijn unieke combinatie van humor en persoonlijkheid zich in volle glorie. De voorstelling is een gesprek waard, actueel en direct in haar benadering; er wordt geen onderwerp geschuwd.

Bereid je voor op een avond waarbij je niet alleen uitbundig zult lachen, maar ook aan het denken wordt gezet, terwijl je getuige bent van de unieke charme van Hertogin Victoria. Mis deze unieke show niet!

Unwoke by Hertogin Victoria
Show/ConcertCabaret & ComedyDragPerformance
Starts:
Sun 21/04
19:30 - 22:00
Location:
Blue Collar Hotel, Eindhoven

Welcome to our site! We’re using cookies here - not the crumbly kind, but the digital type. They help us create a tailored experience that celebrates all the colors of the digital spectrum. By staying on our site, you’re giving a cheer to these vibrant helpers. Ready to join our online celebration?