You can search by location, audience or the name of the event. Type a minimum of 3 characters.
Zp Fb Profilepic High 88e3v1

ZaanPride 2024

Zaanse Rainbow Week & ZaanPride 2024

Dates: May 31 - June 8

Zaanse Rainbow Parade and Celebrations

 • Date: Saturday, June 8
 • Parade Start: 1:00 PM from Zaanstad Town Hall
 • Free ZaanPride Event: 2:00 PM - 11:00 PM

Jubilee Year

This year marks the 5th anniversary of ZaanPride and the 50th anniversary of Zaanstad, setting the stage for Pink Saturday 2025 with the theme "Zaanstreek In All Colors."

Opening of Zaanse Rainbow Week

 • Date: Friday, May 31
 • Event: Special program by Mayor of Zaanstad and ZaanPride ambassador Jan Hamming
 • Highlight: Opening of a LEGO exhibition at the town hall themed "50 years of Zaanstad and 5 years of ZaanPride"

Program for June 8

Zaanse Rainbow Parade

 • Gathering Time: From 12:00 noon at Zaanstad Town Hall
 • Parade Route: Starts at 1:00 PM, passing through Oud West, West Side, Dam Square, and ending at the Zaantheater.

Festivities at Zaantheater

 • Time: 2:00 PM - 5:00 PM
 • Events:

Celebrations at Damstraatje

 • Time: From 5:00 PM - 11:00 PM
 • Events:

Theme: Celebrate Diversity

For the fifth consecutive year, we celebrate local Pride in Zaanstad, emphasizing our community's diversity, from all letters of LGBTIQ+, young to old, inclusive, together and beside each other.

Key Highlights

 • Diversity: Showcasing various identity flags alongside the large Zaanse Rainbow flag during the parade.
 • Celebration: For ourselves and others, sending a powerful and unifying message during times when our community is under pressure.

Vision

Zaanse Rainbow Week & ZaanPride aims to be a joyful celebration and a profound plea for freedom, diversity, and inclusion, demonstrating that Zaanstad is a tolerant city that embraces everyone.

Nederlandse Versie

Zaanse Regenboogweek & ZaanPride 2024

Data: 31 mei - 8 juni

Zaanse Regenboogparade en Feesten

 • Datum: Zaterdag 8 juni
 • Parade Start: 13:00 uur vanaf Stadhuis Zaanstad
 • Gratis ZaanPride Event: 14:00 - 23:00 uur

Jubileumjaar

Dit jaar vieren we 5 jaar ZaanPride en 50 jaar Zaanstad, als opmaat naar Roze Zaterdag 2025 met als thema "Zaanstreek In Alle Kleuren."

Opening Zaanse Regenboogweek

 • Datum: Vrijdag 31 mei
 • Evenement: Speciaal programma door Burgemeester van Zaanstad en ZaanPride ambassadeur Jan Hamming
 • Hoogtepunt: Opening van een LEGO-expositie in het stadhuis met als thema "50 jaar Zaanstad en 5 jaar ZaanPride"

Programma voor 8 juni

Zaanse Regenboogparade

 • Verzameltijd: Vanaf 12:00 uur bij Stadhuis Zaanstad
 • Paraderoute: Start om 13:00 uur, door Oud West, via Westzijde, Dam en eindpunt Zaantheater.

Festiviteiten in Zaantheater

 • Tijd: 14:00 - 17:00 uur
 • Evenementen:

Feesten in Damstraatje

 • Tijd: Vanaf 17:00 - 23:00 uur
 • Evenementen:

Thema: Vier Diversiteit

Voor de vijfde keer op rij vieren we onze lokale Pride in Zaanstad, met de nadruk op de diversiteit van onze gemeenschap, van alle letters van LHBTIQ+, jong tot oud, inclusief, met en naast elkaar.

Belangrijke Hoogtepunten

 • Diversiteit: Laten zien van verschillende identiteit vlaggen naast de grote Zaanse Regenboogvlag tijdens de parade.
 • Viering: Voor onszelf en voor de ander, een krachtig en verbindend signaal in tijden van druk op onze gemeenschap.

Visie

De Zaanse Regenboogweek & ZaanPride wordt een vrolijk feest en tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi voor vrijheid, diversiteit en inclusie, waarbij we laten zien dat Zaanstad een tolerante stad is die iedereen omarmt.

ZaanPride 2024
PrideParadePride Walk
Starts:
Fri 31/05
12:00
Ends:
Sat 08/06
12:00
Location:
Zaanstad, Zaanstad

Welcome to our site! We’re using cookies here - not the crumbly kind, but the digital type. They help us create a tailored experience that celebrates all the colors of the digital spectrum. By staying on our site, you’re giving a cheer to these vibrant helpers. Ready to join our online celebration?